Veszkény Község Önkormányzata
9352 Veszkény, Fő u. 63., Tel..: (96) 252-306, Fax: (96) 691-020
E-mail:


TÁJÉKOZTATÁS 
VESZKÉNY KÖZSÉG ÚJ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEIRŐL

Ezúton tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Veszkény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 20. napján tartott nyilvános képviselő-testületi ülésén

  • elfogadta Veszkény Község Településszerkezeti Tervéről szóló 8/2020. (II. 20.) határozatát és
  • megalkotta a helyi építési szabályzatról szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendeletét.

A dokumentumok Veszkény község honlapján, az Önkormányzat – Helyi építési szabályzat menüpontban, a következő linken érhetőek el: 
http://veszkeny.hu/index.php/onkormanyzat/onkormanyzat/helyi-epitesi-szabalyzat

Felhívom a figyelmet, hogy az új helyi építési szabályzat 2020. március 22. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.
 

Veszkény, 2020. március 12.

Tisztelettel:

Németh Árpád sk.
polgármester